Oldukça bağnaz bir musevi topluluğu ...

Hasidiler,
Hasidizm, 
Hasidik Yahudilik,
Oldukça bağnaz bir musevi topluluğu.

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru, günümüzdeki Batı Ukrayna topraklarında Yisrael Baal Şem Tov tarafından kurulan ve hızla yayılan bir Yahudi dini gruptur. Hasidizm genel olarak 18. yüzyıl Polonya'sında ortaya çıkan ve gücünü halktan alan bir dini harekettir. Doğu Avrupa’ daki Yahudi kitlelerinin neredeyse yarısını etkisi altına alan Hasidizm’in kelime anlamı dindarlık' tır. Hareketin bağlılarına ise dindarlar anlamına gelen Hasidizm deniyor.

Dindarlığın yalnızca hayatlarını Tevrat ve Talmud'un çalışmasına adayanlar için değil, herkes için mümkün olduğudur. Aksine, Hasidik Yahudileri, bir kişinin günlük faaliyetlerini, ne kadar sıradan olursa olsun, Tanrı'ya adayabileceği ve vermesi gerektiğine inanmaktadır. Böylece, kıyafet yıkayan veya yiyecek yapan biri Tanrı ile dua eden veya Kutsal Kitap okuyan biri kadar yakınlık üretebilir. Bu eşitlikçilik, geleneksel Tevrat çalışmasına kadar uzanıyor.  Her bir insanın amacı, çalışmalarında Tanrıyla kişisel bir ilişki kurmak ve sürdürmek olmalıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ