Köy odalarının yanında konuk atlarının bağlandığı ahır...

Atlık,
Tavla,
Ahır,
Hayvan bağlanan ahır.
Köy odalarının yanında konuk atlarının bağlandığı ahır.
Köy odalarının yanında konuk atlarının bağlandığı ahır, tavla.
Çorum ve Haymana, Ankara törelerinde halk ağzında atlık.
Arapça, tavla, (ﻃﻮﻳﻠﻪ) tavіle kelimesinden türetilmiş.
At ahırı, tavla.
Hayvanların tavlanması yani istirahat edip çalışacak kıvama gelmesi, kuvvet ve takat kazanması için beslendiği yer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ