Karagözcü ...

Hayali,
Hayalbaz.
Hayalci,
Karagözcü.
Karagözcülük,
Karagözcünün yaptığı iş.
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalci, hayali, hayalbaz.

Karagöz oyununda suret' leri oynatan, konuşturan sanatçı.
Karagöz oyununda kullanılan boyanmış insan biçimlerini yapıp satan kimse.

Karagözcülerin birçoğu başka mesleklerin sahibiydi. Bu meslekler arasında temaşa sanatlarıyla ilgili olanlar bulunduğu gibi askeri ve mülki hizmetliler de vardı. Bazı karagözcüler yalnız sarayda veya özel konaklarda gösteri yapardı. Bazılarının İstanbul’da çeşitli semtlerde dükkanları bulunuyordu. Eskiden gölge oyuncuları topluluğu, hayali zılciyan olarak anılmaktaydı.

Çeşitli kaynaklardan derlenen karagözcülerin listesi;
Aktar Mehmed, Antepli Yucuk, Ahvel Mehmed, 
Arap Cemal, Arap Ömer, Arab Mehmed.
Baba, Bekçi Mehmed 
Çalık Ali Bali, Çalık Osman.
Enderunlu Nazif Bey,
Hayali Memduh, Hazım Körmükçü, Hüseyin Muslu,
Kandillioğlu, Katip Salih, Kör Hasan, Kör Hasanzade Mehmed Çelebi,  Kör Musluoğlu, 
Küçük Ali.
Mehmed Bursavi,
Osman,
Parpul Mehmed,
Sarı Ahmed, Sefer Bali, Sekoğlu,  Süleyman,
Şahkulu, Şengül Çelebi, 
Uzun Ali.
Vakoğlu Mehmed,
Yenikapılı Ahmed, Yenikapılı Hasan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ