Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan ...

Tikel,
Kısmi.
Cuzi,
İngilizce, particular.
Fransızca, particulier, 
Almanca, partikular, 
Latinve, particularis
Tümel karşıtı.
Kısmi, cüzi, parça.
Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan.
Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan, cüzi, tümel karşıtı.
Konunun kapsamına giren bütün bireyler için değil de bazıları için belli bir şey bildiren önerme, tümel önerme karşıtı.
Tek tek nesnelerin sayısız çeşitlilik gösteren ya da türsel olmayan bireysel özelliklerinden her biri. 
Bir tümün bir parçası ile ilgili.

Tikel sözcüğünün diğer anlamları;
Çatal kazma(Bandırma -Balıkesir yöresi halk ağzında)
Önerme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ