Jean Paul Sartre' nin bir kitabı ...

Tükeniş,

Jean Paul Sartre' nin bir kitabı.
Tüm Kitapları: 
Akıl Çağı/ Özgürlük Yolları 1, Altona Mahpusları
Bekleyiş, Bir Yöneticinin Çocukluğu,  Bulantı, 
Çark,
Denemeler , Duvar,
Estetik Üstüne Denemeler
Hepimiz Katiliz, Hümanizmin Özü,
Kirli Eller,
Materyalizm ve Devrim, Mezarsız Ölüler
Özgür Olmak-Antisemit'in Portresi
İmgelem, İş İşten Geçti,
Le mur,

Saygılı Yosma, Sinekler, Sözcükler,
Şeytan ve Yüce Tanrı Toplu Oyunlar / Gizli Oturum, Tuhaf Savaşın Güncesi, Tükeniş,
Uyanış,
Varlık ve Hiçlik & Fenomenolojik Ontoloji Denemesi
Yahudi Sorunu, Yaşanmayan Zaman/ Özgürlük Yolları 2, Yıkılış/ Özgürlük Yolları 3
Yöntem Araştırmaları-Questions de Methode.

Jean Paul Sartre;
(D. 1905 - Ö. 1980) ,
Nobel Ödüllü (1964).
Yirminci yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri olan Fransız filozof ve edebiyatçı.
Aydınlanma Çağı’ndan bu yana, çağının tanığı ve bilinci olan aydınların sonuncusu.
20. yüzyılın Voltaire'i ya da Hugo'su sayılıyor. 

Düşünce ustası ve özgürlüklerin savunucusu olan Sartre, Fransa'da ve Avrupa'da olduğu gibi, Amerika'da ve Üçüncü Dünya ülkelerinde de aydınların sözcüsü oldu. Sartre'a göre yaşam, insanın tek başına, kendi toplumsal boyutunu keşfetmesidir. Kendi yaşamıyla, bunun parlak bir örneğini vermiştir. Bireyin kökten özgürlüğünü vurgulayan Varoluşçuluğun sözcülüğünü yapmış, romanlarıyla ve oyunlarıyla bu dünya görüşünü çok geniş kitlelere aktarmayı başarmıştır. 

1964 yılında değer görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülü'nü de kabul etmemiştir. Sartre, kuram ve eylem adamı niteliklerini birleştiren yazar, aydın kimliğiyle hem Fransa'da, hem de kendi ülkesi dışında yaygın bir etki uyandırmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ