İç organlardan bir parçanın, genellikle bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir şişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık...

Fıtık,
(Fitik, Fetk, Fatk)
Halk dilinde Fatık.
Kavlıç, 
Yarımlık.
Herni,
Arapça fatk, (ﻓﺘﻖ). 

Arapça, yarmak, yarılmak anlamındaki fetk sözcüğünden türetilmiş.
İç organlardan bir parçanın, genellikle bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir şişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık.

Herhangi bir organ veya dokunun bir kısmının, kendisini saran yapıdan, doğal veya kazanılmış bir delik veya kanalla dışarıya çıkması, herni.
Bir organın bütünüyle ya da bölgesel olarak dışarı çıkması ya da bir iç organın seröz zarla örtülü bir biçimde vücut boşluğuna ya da vücut dışına çıkması, herni.

Kasık yarığı, kasık zarının yarılması ile barsakların torba içine dolmasından ibaret sakatlık. Fıtık hastalığı.
Patoloji'de iç organlardan bir parçanın daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir şişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık.

Fıtık kelimesinin diğer anlamları;
Dikenli ve bodur ardıç ağacının tohumu.
Tahsildar makbuzu.
Şak etme. 
Ayırma.
Yarma. Yarılma.
Şafak sökmesi. 
Fecir ağarması.
Parçalanıp birbirine düşmüş cemaat.
Zamanını gözeterek açıktan adam öldürmek.
Büyük sıkıntı duymak, kahrolmak, çaresiz kalmak.
Yaralamak.
İnadetmek.
Dikilmiş bir şeyi söküp ayırmak.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ