Halat gibi örülmüş iplik çilesi...

Tura,

Halat gibi örülmüş iplik çilesi.
Kıvrılarak sıkıştırılmış iplik çilesi.
Deriden veya ipten örülen kamçı.
İki ucu birbirine bağlanarak çile hâline getirilmiş ipek ipliği.
Halat gibi örülmüş iplik çilesi.

Tura sözcüğünün başka anlamları;
Tuğra,
Metal paranın resimli yüzü.
Ev duvarlarını dış etkenlerden korumak için üzerlerine çakılan tahta perde.
Dış etkenlerden korumak için duvar ve kapı üstüne çakılan tahta perde.
Düz ve toprak damlı evlerde, giriş kısmını yağmur sularından korumak amacıyla kapıların üst yanma çekilen siperlik.
Bahçe kapısını korumak için beşik örtüsü biçiminde tahtadan yapılan örtü.
Kadınların başlarına taktıkları küçük altın dizisi.

Halk ağzında Bazı oyunlarda, vurmak için kullanılan düğümlenmiş mendil.
Ucu düğümlenmiş bir mendil aracılığıyla yanan veya yanılanların ebe tarafından cezalandırıldığı bir tür çocuk oyunu.
Kimi oyunlarda ebeye vurmak için kullanılan düğümlenmiş mendil.
Düğümlenmiş mendille erkeklerin düğünlerde oynadıkları, güce ve vurmaya dayalı sert bir oyun.
Çocuk oyunlarında kullanılan düğümlenmiş mendil.
Kös, davul, trampet gibi şeylere vurmaya mahsus ip veya çomak.
Düğünlerde oynanan bir çeşit oyun.
On taneden oluşan tabaklanmış deri bağlamı.
Bükülerek bir araya getirilmiş on tane tabaklanmış deriden meydana gelen tomar.

Kılıçbalığının yırtarak dolaştırdığı ağ.
Sergen.
Topuz,
Karşı.
Kamçı, örme kırbaç.
Çatı.
Dam, çatı.
Çatı arası.
Çatı altı.
Çakal.
Dam, ahır.
Odalardan başka evdeki diğer bölümler.

Metal paranın resimli yüzü (Karşıtı, Yazı).
Madeni paranın resimli yüzü.
Öküz kılından yapılan küçük top.
Amir, patron, baş, şef, yönetici.
Demet, bağ, paket.

Büyük iplik çilesi; Kelep.
Halat iplerinden saç gibi örülmüş ip; Salmastra.
Eğrilmiş pamuk veya iplik çilesi; Kelefe, Keleve. Bende, Dülege.
İplik çilesi; Bende, Kelef , kelep,
İplik yumağı,
Parça parça olan iplik.
Yün ya da pamuk iplik çilesi.
Boyanmak üzere hazırlanan düzgün ip kümesleri.

Kelep (gelep, keleb);
Halk ağzında Büyük iplik çilesi, kelep.
Bükülmüş iplik kangalı, çile.
İplik çilesi, İplik yumağı, 
Yün çilesi, İp çilesi.
Bürümcük çilesi.

Çile;
Alm. Garnsträhne,
Fr. mateau,
İng. hank; skein
Çevresi belirli bir uzunluktaki çıkrığa sarılarak oluşturulan iplik kümesine çile denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ