El ucundan gögse kadar olan uzunluk ölçüsü...

Gulaç, 
El ucundan gögse kadar olan uzunluk ölçüsü.

Kulaç, 
İngilizce: fathom.
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık.
İki kolun yanlara uzatılmasıyla oluşan uzunluk.
Halk arasında ölçü olarak kullanılan, gergin şekilde açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık. 
Denizcilerin derinlikleri ölçmekte kullandığı, 1,66 metre uzunluğunda bir ölçü.

Sere; 
Çiplik, 
Zere, 
Süngüç,
Açık duran baş ve işaret parmağı arasındaki uzunluk.
Açık olan başparmak ile işaret parmağı arasında kalan mesafe.
El gergin olarak açıkken başparmak ile işaret parmağının arasındaki mesafe.
Açık duran baş parmağın ucundan işaret parmağının ucuna kadar olan uzaklık.
Başparmağın ucundan şehadet parmağının ucuna kadar germek suretiyle hasıl olan uzunluk ölçüsü.

Karış; Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık.
Arşın; Yaklaşık 68 santimetreye eşit olan uzunluk ölçüsü.
Sere, karıştan küçüktür. Dört sere bir arşın sayılırdı. Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ