Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı...

Miting,
İngilizce, meeting,
Rusça, miting.
Arapça miting, ( متینغ‎ ).
Toplantı.
Bir gaye uğruna yapılan büyük toplantı.
Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı.
İçtimai ve siyasi bir mesele için yapılan büyük toplantı.
Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için, genellikle açık yerlerde yapılan toplantı
Geniş kalabalıklar önünde yapılan büyük gösteri.
Siyasi veya sosyal bir hedefe ulaşmak için kütleyi uyarmak, halkın dikkatini çekmek, taraftar kazanmak veya gövde gösterisi yapmak maksadıyle genellikle meydanlarda yapılan planlı programlı toplantı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ