Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi ...

Taraf,
Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi.
Arapça ṭaraf, (ﻃﺮﻒ).
Taraf, aynı, yakın kimseler.
Bir kimsenin anne veya babasının soyundan gelenlerin hepsi

Taraf sözcüğünün başka anlamları;
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri,
İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri.
Bir şeyin belli bölümü, kısmı.
Muhatap iki kişiden her biri.
Yön, yan, doğrultu.
Taraf, teref, yön.
Yan.
Hiza,
Havza,
Cihet, yön.
Yöre, yer.
Yer, Memleket, Ülke. 
Kıta, Yöre, Yer, Bölge.

Düşünce, görüş ve istekleri birbiriyle çatışan iki kişi veya topluluktan her biri.
Desteklemek, yan tutmak, bitaraf olmamak, taraftarlık etmek.
Taraflar, Bir davada davalı ve davacı olan iki taraf ve bu iki taraftan olanlar.
Taraftarlık, sahip çıkmak, korumak.
Aralarında anlaşmazlık bulunan iki kişiden veya iki topluluktan her biri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ