Denizcilikte bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması ...

Avara,
İtalyanca avara,
İng. Shove Off,
Avara etmek. 
Denizcilikte bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması.
Gemi, bot veya teknenin yanaşık olduğu yerden, ayrılması.

Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere verilen komut.
Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması.
Geminin başka bir gemiden veya kıyıdan uzaklaşması.
Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması.
İtalyanca, vara; ayrılsın! anlamındadır.
Filika, istimbot gibi deniz taşıtları için; Hareket edip yanaştığı yerden veya gemiden ayrılma.
Bu maksatla verilen “açıl” anlamında kumanda sözü.
Yanaştığı yerden uzaklaşmak.
Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere verilen komut.
Bir deniz aracının yanaşmış olduğu yerden açılması.

Avara kelimesinin yörelere göre diğer anlamları;
Üzerinde döndüğü ve kendisini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan mekanizma.
Bir makinenin ana mili üzerinde bulunan ve makineyi çalıştırmadan boşta dönebilen kasnak.
Kötü, adi, bayağı.
Şaşkın, kararsız, beceriksiz, işsiz, avare.
Normal gelişmiyen ekin.
Bağ ve bostan bozulduktan sonra teveklerde kalan tektük üzüm.
Domates, biber, bostan gibi dikilen sebzelerin genel adı.
Verimsiz, çorak toprak.
İşe yaramaz, verimsiz, kötü, bozuk, iyi olmıyan her şey.
Kağnı arabasının okları üstüne dikilen kazık.
Hamal (Sivas, Kars ve çevresi)
Manda.
Ekim ayı.
Eylül ayı.
Farsça, avare, aylak. 
İşsiz, avare.
Boş, işsiz.
Avare, başıboş, aylak.
Gelişmemiş ürün.
İşe yaramaz, kötü.
İşe yaramaz kimse.
Gevşek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ