Aldatıcı görünüş ...

Boya,
Kalay,
Sıbag,  sıbga.
Dakal.
Aldatıcı görünüş.
Nesnelere renk vermek ya da onları dış etkilerden korumak için kullanılan renkli özdek.
Herhangi bir nesnenin renk vermek için veya koruma amaçlı olarak uygulanan kaplama.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ