Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse...

Kayyum,
(Kayyim)
Arapça kayyim, kayyum, (ﻗﻴّﻢ).
Arapça, icra etmek, yürütmek, işini görmek anlamına gelen kıyam kelimesinden türetilmiş.
Esasında kayyim olarak kullanılması gerekirken yanlış olarak daha çok kayyum kullanılmıştır.
Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.
Belli bir malın, bilhassa bir vakfın yönetilmesi, belli bir işin görülmesi için tayin edilen kimse.
Camilerde temizlik, eşyayı korumak, eskiden kandilleri yakmak vb. işler yapan cami hademesi.
Camilerde iş gören kimse. 
Cami hademesi. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ