Afrika'da yaşayan bir antilop ...

Kaama,
Alcelaphus caama.
Afrika'da yaşayan bir antilop.
Afrika'da yaşayan inek antilobu.
Kaama, Afrika'da (Güney Afrika) yaşayan, kül kahverengi renkte ve sarı lekeli, soyu tükenmekte olan bir memeli türüdür.
Afrikada, bozkırlarda ve savanlarda yaşar, diğerleri yoğun çalılık ve ormanları tercih eder, bazıları tüm hayatlarını dağlarda geçirir.

Antiloplar, çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, Afrika'da yaşayan, kül kahverengi renkte ve sarı lekeli, soyu tükenmekte olan bir memeli türüdür. Afrika ve Güney Asya'da yaşarlar. Geviş getiren, halkalı boynuzlu, zarif vücutlu, iyi koşucu olan bu hayvanların ömrü 10-12 senedir.

Antilopların Avrupa'da sadece Güderi ve Saiga adlı 2 türü yaşıyor. Kuzey Amerika'da pronghorn gibi birkaç tür yaşar.

Antilopların birkaç alt türü vardır. Bunlardan A.B. Buselaphus Kuzey Afrika'da yaşamış ve 1920 lerden sonra soyu tükenmiş. A.B. Ana, Senegal'de bulunur. A.B. Swayneyi, Etiyopya ve Somali'de, A.B. Jacksoni ve A.b. Cokii Doğu Afrika'da, A.B. Kaama, Güney Afrika'da yaşarlar.

Antilop Türlerinden Bazıları;
Sitatunga, Afrika' nın Orta kesimlerindeki bataklık ve longozlarda yaşayan bir antilop türü.
Kudu, Afrika'da yaşayan iki antilop türünün ortak adı.
Addaks, Kuzey Afrika çöllerinde yaşayan antilop türü.
Gerenuk, Doğu Afrika'da yaşayan bir antilpğ türü.
Gib, Ekvator Afrika'sında ve Güney Afrika'da yaşayan küçük antilop.
Beisa,
Oribi.
Kob,
Gnu,
İmpala,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ