Nüfus bilimi...

Demografi,
Nüfus bilimi.
Nüfus bilgisi.
İngilizce: demography, 
Fransızca demographie.
Almanca: Demographie
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim.
Bir populasyonda organizmaların sayılarını ve bu sayıların zamanla değişmelerinin incelenmesi.
Bir topluluktaki kişilerin bireysel özellikleri, coğrafi dağılımı, sosyal ve mesleki durumu, fiziki çevresi, hastalık ve ölüm oranı bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik bilimsel çalışma. 
İnsan topluluklarının durum ve gelişimini inceleyen istatistik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ