Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma ...

İmitasyon,
Taklit, sahte.
Replika,
Taklit, Taklid.
Kazak Türkçesinde, taklid, eliktev demektir.
Arapça taklid, (ﺗﻘﻠﻴﺪ).
Arapça sarmak, dolamak, anlamındaki kald kelimesinden taklid kelimesi türetilmiştir.
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma, öykünme.
Birinin davranışlarını, konuşmasını tekrarlayarak eğlenme.
Benzetilerek yapılmış şey, imitasyon.
Çakma,
Orjinal olmayan,
Kopya,
Öykünme.

Benzetme ile anlatma; İstiare, Tasvir.
Benzetme; Tanzir, Teşbih, Benzeti.
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ