Karakter ...

Ira, 
Öz yapı,
Seciye,
Karakter.
Fransızca caractere.
Ayırt edici nitelik.
Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye.
Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi.
Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ