Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan ...

Arkaik,
Fransızca archaique,
İngilizce: archaic, 
Almanca: arkaistisch
Eskiye ait, eski devirden kalma arkaik, kalıntı.
Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan.  
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan (eski söz veya deyim).
Arkaizmle ilgili, eskimiş (söz veya eser)
Antik'ten önceki ilk eski Yunan kültür akımı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ