Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi...

Lisans,
Fransızca licence,
Latince Licence,
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi.
Üniversite veya yüksek okul öğrenimi sonunda alınan ve bir diploma ile değerlendirilen derece.
Üniversite tahsili tamamlanınca alınan diploma.
Lisansiye; Lisans öğrenimi görmüş, bir fakülteyi bitirmiş kimse.
Lisansüstü; Lisans öğretiminden sonra o meslekte daha derinlemesine bilgi sahibi olmak için yapılan (öğretim, eğitim). Yüksek öğretimde ilk iki yıllık lisans programı.

Bir malı yabancı firma adına üretme izni.
Bir konuda verilen izin, yetki belgesi.
Herhangi bir mevzuda verilen izin. Müsaade belgesi.
Bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonunun kendisine verdiği kayıt fişi veya kimlik kartı.
Yurda mal sokma veya yurttan mal çıkarma izni.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ