Başlangıç, ön söz ...

Mukaddeme,
Mukaddime,
Arapça, mukaddeme, (ﻣﻘﺪّﻣﻪ) 
Başlangıç, giriş, önsöz.
Takdіm,
Arapça, Takdіm, öne geçirmek anlamından türetilmiş.
Giriş, sunuş, başlangıç.
Ön söz,
Bir işin veya bir olayın başlangıcı.
Öncü birlik, öncü kuvvet.
Öncül.
Bir olayın başlangıcı.
Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü.
Ön söz, giriş, mukaddime.
Bir kitapta asıl maksada başlamadan evvel kitapda olan bahisler hakkında ve kitabın muhteviyatına dair yazılan makale, önsöz.
Evvel gelen. Öne geçen. 
Her şeyin evveli.

Mukaddime başka anlamları;
Alın. 
Nasiye. 
Alındaki perçem.
Ön sorun.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ