Eskiden, üstünlük, yeğlik, öncelikli ...

Rüçhan,
Arapça ruchan, (ﺭﺟﺤﺎﻥ)
İngilizce, Priority, Preference.
Eskiden, Üstünlük,
Yeğlik.
Öncelikli.
Üstünlük.
Üstün tutma.
Öncelik sahibi.
Üstün olma, üstünlük.
Öncelik, üstünlük, imtiyaz.
Üstün olma, üstünlük, öncelik, yükseklik.
Bir hakkın sıra bakımından kendinden sonra gelen hakka öncelik tanıması.
Fazilet, haslet veya her hangi bir şey cihetiyle diğerinden üstün olmak.

Rüçhan hakkı: 
Kendisinden sonra gelen haklara göre önceliği olan, kendisine öncelik tanınan hak (Hukuk).
Rüçhan, önceden doğan hak nedeniyle sıralamada öne geçme hakkıdır.
Önceden doğan hak, bir başka ülkede tescil başvurusu, tescil, sergileme gibi yollarla elde edilir.

Marka tescil başvurularında iki yolla rüçhan hakkı elde edilmektedir.
1- Uluslararası sözleşmelere dayanan marka tescil başvurularından doğan rüçhan hakkı.
2- Marka tescil ettirilebilecek ülkelerdeki ulusal veya uluslararası düzeyde resmi olarak açılan sergilerde mal veya hizmetlerini sergileyenler, sergideki gösterim tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye'de marka tescil ettirmek için başvuru yaptıklarında rüçhan hakkından yararlanabilirler.

Rüçhan hakkından yararlanmak isteyenler, uluslararası sözleşmelere dayanan başvurudan veya sergilerdeki gösterim hakından doğan rüçhan hakkını kullanma konusunda durumlarını resmi olarak belgelendirmelidirler. Başvuru tarihi itibariyle hüküm ifade eden marka rüçhanlı başvurunun değerlendirmedeki önceliği rüçhan tarihinde başlar.

Öncelik hakkı olarak da bilinen, önceden var olan bir hak nedeniyle öncelik tanıyan hak türüdür. Rüçhan hakkı, bir hakkın sıra açısından sonradan gelen haklara karşı öncelik kazanmasını sağlar. Borsa, patent, anonim şirketler gibi Ticaret Hukuku’nun da konusu olan işlemlerinde sıklıkla karşılaşılır. Üçüncü kişilere devredilebilir bir haktır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ