Dik durma. ..

Amut,
(Amud),
Arapça, amud, (ﻋﻤﻮﺩ).
Dikme.
Dik durma.
Dik, dik durumda.
Jimnastikte eller üzerinde havaya kalkmaya verilen ad.

Amut sözcüğünün diğer anlamları;
Deve semeri, havut (Çanakkale yöresinde)
Sütun, direk.
Değnek, sopa.
Diğer bir hatla 90 derece açı yaparak birleşen hat, dikme.
Kumandan, önder.
Bir kimsenin peşinden ayıbını söylemek.
Yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde yapılmış olan kuş yuvası.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ