Bir kişinin kütlesi ( ağırlığı ) ve boyundan elde edilen bir değer ...

BMI,

Body Mass Index (BMI),
Vücut kitle indeksi(VKI), 
Bir kişinin kütlesi ( ağırlığı ) ve boyundan elde edilen bir değer. 
BMI, vücut kütlesinin vücut boyunun karesine bölünmesi olarak tanımlanır.
Kilogram cinsinden kütle ve metre cinsinden boydan elde edilen kg/m²  birimleriyle ifade edilir.

BMI, bir kişiyi doku kütlesine (kas, yağ ve kemik) ve boyuna göre genel olarak zayıf, normal kilo, fazla kilolu veya obez olarak sınıflandırmak için kullanılan uygun bir kuraldır. 
2. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra, çok fazla yemek yemenin de çok az yemek kadar tehlikeli olduğu anlaşılmaya başlandı. Sigorta firmaları, en şişman müşterilerinin ortalamada çok daha erken ölmeye başladığını fark etti. Bu sebeple aşırı kiloyu ölçmenin bir yolunu aradılar.

Belçikalı istatikçi, matematikçi ve astronom Adolphe Quetelet, 1832 yılında buldu. Basitçe, bir kişinin kilosunu, boyunun karesine böleriz. Günümüzde BMI, en sık kullanılan sağlık ölçülerinden birisidir. Hemşireler sizin boyunuzu ve kilonuzu ölçtüğünde, kolaylıkla BMI değerinizi görürler. Özellikle ABD gibi ülkelerde sigorta şirketleri, müşterilerinden her yıl ne kadar para talep edeceklerini belirlerken bunu ölçüt olarak kullanırlar.

VKI (BMI) = Kg / Boy²
18.5 kg/m²  altında olanlar zayıf
18.5-24.9 kg/m² arasında olanlar normal kilolu
25-29.9 kg/m² arasında olanlar fazla kilolu
30-39.9 kg/m² arasında olanlar obez(şişman)
40 kg/m² üzerinde olanlar ileri derecede obez olarak tanımlanırlar.
Dünya Sağlık Örgütü 25-29.9 arası BMI değerine kilolu diyor. 
Orta yaşlı Amerikalılar için bu, en sağlıklı aralıktır.

Note; 
En yeni kriter ise; Göbek çevresini Boya oranladığınızda 0.5 - 0.55 arasında olmasıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ