Zayıf, cılız, hastalıklı...

İrik,
Arık,
Arbaz,
Eneze,
Nahif.
Zayıf, cılız, hastalıklı.
(İrik; Konya yöresinde halk ağzı).

Zayıf, Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan).
Cılız, Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ