Şüphe, kuşku ...

Acaba,
Aceba,
Şek,
Rayb,
Aceb(acep).
Arapça, aceba, (ﻋﺠﺒﺎ),
Arapça, şaşma, hayret anlamındaki aceb, türetilmiş.
Merak, şüphe ve tereddüt bildiren soru.

Arapça şubhe, şüphe, (ﺷﺒﻬﻪ).
Şüphe, kuşku.
Merak, kararsızlık veya kuşku anlatan bir söz, acep.
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba, şek
Vesvese, kuruntu.

Bir hususla ilgili gerçek veya doğrunun ne olduğuna kesin biçimde karar verememe durumu, bu kararsızlıktan doğan ve tam bir hüküm vermeyi engelleyen tereddüt, kuşku, şek
İhtimal üzerine hüküm verme, zan.
Tam olarak inanmama, imandaki zaaf hali.
Başkalarının iyi niyet ve amaçlarını kötüye yorarak işkillenme duygusu.

Hatay yöresinde halk dilinde şüphe; Düğünden bir önceki gün.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ