Yaşıt ...

Emsal,
Akran,
Yaşıt,
Denk. 
Benzer. 
Yaşları birbiriyle aynı olanlar.
Aynı yaşta olan kimselerden her biri.
Benzer, eş, denk.

Arapça emsal, (ﺍﻣﺜﺎﻝ) 
Arapça, eş, benzer anlamındaki misl sözcüğünün çoğulu emsaldir. Ancak Türkçede tekil anlamında kullanılır.
Örnek.
Eskiden katsayı.
Eş, benzer, benzer olanlar.
Örnek, nümune.
Arapça mesel, hikaye, kıssa, roman, masal, destan.

Emsalsiz; Eşi olmayan, eşsiz, benzersiz, yekta.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ