Ücret, karşılık ...

Kiri,
Ücret, karşılık, mükafat, ecir. 
Kira, 
Arapça, kira ( ﻛﺮﺍ– ﻛﺮﺍﺀ).
İş gücünün karşılığı olan para veya mal.
Ücret,
Arapça, ücret (ﺍﺟﺮﺕ) 
Bir hizmet ve emek karşılığında ödenen para veya mal.
Bir şeyin, bir mülkün belli bir ücret karşılığında bir süre için başka birine verilmesi, icar.
Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para.

Kiri kelimesinin çeşitli yörelere göre başka anlamları;
Eşek yavrusu, sıpa.
İnat.
Geri.
Sonra.
Sesini kes, sus.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ