Taneli ya da tanesiz saman yığını ...

Loda,
Noda,
Üstü toprakla örtülü saman yığını.
Üzeri toprakla örtülü saman yığını.
Küme, yığın.
Demet.

Saman yığını; yığın
Taneli veya tanesiz saman yığını.
Üstü toprak ve otla örtülmüş koni biçimindeki saman yığını.
Taneli ya da tanesiz saman yığını.
Koni şeklindeki saman yığını,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ