Sakağı hastalığına tutulmuş olan at ...

Mankafa,
Manka kafa, 
İngilizce: glanders
Ruam Hastalığı.
Sakağı hastalığına tutulmuş olan at.
Halk ağzında, Sakağı hastalığına tutulmuş (at).
Bir hayvan hastalığı.

Bir tür at hastalığı;
Mankafa,
Bıcılgan,
Sakağı,
Ruam,

Mankafa sözcüğünün diğer anlamaları;
Anlayışsız, aptal, sersem kimse.
Anlayışı kıt (kimse).
Soğuk çalmış, soğuktan bozulmuş.
Konya yöresinde; Fıtık, kavlıç.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ