Eski dilde, yardım ...

Muavenet,
Eski dilde, muavenet, yardım.
Arapça, muavenet, (ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ).
Yardım.
Yardımcılık. 
Teavün. 
Avn.
Arapça, yardım etmek anlamındaki avn sözcüğünden türetilmiştir.
Muavenet etmek; Yardımda bulunmak, yardım etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ