Eski dilde sürgüne gönderme...

Nefiy,
Arapça nefy, (ﻧﻔﻰ).
İnkar,
Eski dilde sürgüne gönderme.
Sürgün etme, sürme, uzaklaştırma, sürgüne gönderme
İnkar etme, bulunduğu iddia edilen bir şeyin yokluğunu söyleme, varlığını kabul etmeyip aradan çıkarma.
Eskiden Sürme, sürgüne gönderme.
Olumsuzluk.
Olumsuz kılma.
Yadsıma.
Sürgün etmek. 
Birisini kendi rızası olmadan, bir yerden başka bir yere nakletmek, sürmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ