Çatıyı döşemek için ince tahtalar yapmaya yapmaya yarayan küçük ağaç ...

Tok,
Balar,
Farsça balar, ince tahta.
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra.
Pedavra(Petavra),
Padavra,
Palalik,
Çatı kirişi olarak kullanılan ya da kiremitlerin altına döşenen ince tahta.
Çatıyı döşemek için ince tahtalar yapmaya yapmaya yarayan küçük ağaç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ