Zihinde canlandırılan biçim ...

Tasarım,
İngilizce: design,
Fransızca: conception,
Tasarı,
Tasavvur,
İstihzar,
Hayal,
Bilinç içeriği, algı.
Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur.
Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn.
Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn.
Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası.
Geliştirilen bir dizgenin bölümleri arasındaki çalışma ilişkilerinin, her bir bölümün özgül işlevleri ayırt edilip belirlenmesi.
Bir şeyin biçimini zihinde canlandırma işi ya da tasarlanan biçim.
Bir sürecin nasıl yapılacağını, hangi birimlerden oluşacağını tasarlayıp düzenleme işi.
Bir araştırma sürecinin çeşitli aşamalarında izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve.
Daha önce algılanmış olan bir nesne ya da bir olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan imgesi.
Önceden görülenmiş olana karşıt olarak salt imgelem yoluyla varlık kazanan şey.
Bir işlergenin ya da bir aygıtın yapısını belirgin çizgileriyle tasarlama.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ