Kültür ...

Tarım,
Ekin, Ekinç,
Hars,
Maarif,
Ulus,
İrfan.
Fikir,
Kültür,
Fransızca culture; İngilizce: culture, Almanca: Kultur,
Latince: colere, ekmek, cultura,  bakmak, özenmek.

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.
Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü.
Bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden ayıran ve gerek özdeksel gerek tinsel alanlarda oluşturulan ürünlerin tümü.
Bir topluma ya da bir halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat yapıtlarının tümü. 
Tüm olarak tinsel ve törel yaşam.
Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
Bir toplumun, kendi iç yasalarına göre, biçim kazanması ve gelişmesi. 
Bir toplumun yaşama biçimlerinin çeşitli alanlarda olgunlaşması. 
Belli topluluk tarafından üretilmiş olan gelenek, görenek, dil, din, sanat ve farklı sosyal ürünlerin tümü. 
Bir toplumun duygu ve düşünce birliğini sağlayan değerlerin tümü,
Bedenle ve ruhla ilgili belli yetileri geliştirme
Eğitim görmüş ve bu eğitimle beğenisi, usavurma ve eleştirme gücü gelişmiş bir kişilik kazanmış durumda olma. 
Bireyin kazandığı bilgi.

Kültür kelimesinin diğer anlamları;
Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.
Mikro-organizmaların ve dokuların hazırlanmış ortamlarda yetiştirilmesi.
Hücrelerin, dokuların ya da mikroorganizmaların, laboratuvarlarda besi yerinde yetiştirilmesi.
Laboratuvar ortamında mikroorganizmaların uygun besi yerlerinde çoğaltılması işlemi. 
Uygun ortamda çoğaltılmış hücreler. 
Mikrobiyolojide tek bir bakteriden çoğaltılmış bakteri popülasyonu.
Mikrocanlılar ve dokuların uygun biyolojik ortamlarda yetiştirilip üretilmesi. 
Mikroorganizmaların, yaşayan canlı hücrelerin veya bitkilerin özel ortam ve koşullarda geliştirilerek çoğaltılmaları ya da yetiştirilmeleri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ