Uyarılmış, hatırlatılmış...

Tembihli,
Uyarılmış, hatırlatılmış.
Tembih edilmiş.
Bir husus kendisine tembih edilmiş, hatırlatılmış olan,

Tembih, tenbih.
Arapça, nebh, (ﺗﻨﺒﻴﻪ)
Dikkat etmek.
Uyarma, uyarı, aklını başına getirme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ