Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur ya da hamur durumuna getirmek ...

Karmak,
Garmak,
(Erzurum yöresinde halk ağzında)
Karıştırmak, birbirine katmak.
Karıştırmak, katmak, birleştirmek, mezcetmek.
Mezcetmek,
Karılmak,
Çamur,
Cıvık,
Toz durumundaki bir şeyi sıvıile karıştırarak çamur ya da hamur durumuna getirmek.
Toz ve sıvı halindeki maddelerden meydana gelen bir karışımı elde etmek için gerekli maddeleri.
Birbirine katıp karıştırmak.
Birbirine karıştırmak.
Batırmak, sokmak.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ