Sürdürmek, yürütmek ...

Olmak,
Kalmak,
Sürdürmek, yürütmek.
Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak.
Bulunmak,
Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
Bir şeyi elde etmek, edinmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ