Çözülmesi kolay düğüm ...

İlmik,
İlmek,
Çözülmesi kolay düğüm.
Çözülmesi kolay düğüm, eğreti düğüm.
İpe halka şekli verilerek yapılan gevşek düğüm, ilmek.

İlmek,
Halk ağzında ilmik.
Hafifçe bağlamak, gevşek bir düğümle tutturmak.
Halı dokurken düğümleri birbirine bağlamak.
Değmek, dokunmak, ilişmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ