Boyun eğme ...

Ram,
İtaatli, 
Münkad,
Eskiden, Farsça ram, (ﺭﺍﻡ) 
İtaat eden, boyun eğen.
İtaat eden, boyun eğen, itaatli, münkad.
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan.
Boyun eğme, itaat.
Iraz,
Raziye,

Muti, 
Arapça, muti, (ﻣﻄﻴﻊ)
İtaat, boyun eğmek.

Arapça, Münkad, (ﻣﻨﻘﺎﺩ) 
Arapça inkiyad, boyun eğmek'ten munkad.
Boyun eğen, boyun eğmiş, ramolmuş, tabi, itaatkar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ