Ağızda güç eriyen, bir nevi şeker adı. ..

Akide,

(Aqidah), 
Akide şekeri.
Arapça: akide.
Ağdadan yapılan, çeşitli renkte, kokulu, katı, ağızda güç eriyen bir şeker çeşididir.
Şekerin kaynatılarak katılaşması yolu ile yapılan, renkli ve kokulu, ağızda güç eriyen şeker, akide şekeri.
Şekerin ağda durumuna getirilmesi yoluyla yapılmış renkli ve kokulu şeker.
Arapça, (Suriye) Ağda, aqida, üzüm şırası veya pişirilerek koyulaştırılan ve kadınlar tarafından tüy dökücü macun olarak kullanılan şurup.

Akide'nin başka bi anlamı;
Arapça: Akide, Akaid veya İtikad.
İslam'da inanç olarak bağlanmayı gerekli kıldığına inanılan inanç esaslarının bütünü olarak bilinir. 
İman, itikat.
Arapça, bağlamak, düğümlemek anlamındaki  akd kelimesinden türetilmiştir.
Kuvvetle benimsenen görüş tarzı, inanç.
Mezhep şeklini almış inanç ve düşünce sistemi.
İnanılan ve itikad edilen esas. İman.
Bir şeye inanarak bağlanış, genellikle dinsel inanç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ