Eski dilde, Mevcut olmayan, bulunmayan, yok...

Mefkud,
Mefkut,
Gaip,
Yok,
Kayıp kimse
Arapça, Mefkut, (ﻣﻔﻘﻮﺩ). 
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok.
Arapça kaybetmek, yitirmek anlamındaki fakd sözcüğünden türetilmiş.
Araştırıldığı halde yeri bulunamayan, ölü veya diri olduğu bilinemeyen, kayıp kimse, gaip.
Gayr-ı mevcud.
Kaybolmuş. 
Olmayan. 
Yok. 

Ölü veya diri olduğu bilinmeyen, kayıp kimse.
Elde bulunmayan, kaybolmuş olan.
Yok, olmayan, bilinmeyen, Bulunmayan.
Ölü veya diri olduğu bilinmeyen kayıp kimse.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ