Bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi...

Temlik,
Arapça temlik, (ﺗﻤﻠﻴﻚ) 
Arapça  malik olmak anlamından mulk kelimesinden temlіk.
Eski dilde, mülk olarak verme.
Bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi.
Bir hakkı diğer bir kimseye geçirme, devretme.
Mal sahibi etmek, Mülk olarak vermek. 
Birine mülkü kazandırmak, sahib etmek.
Mülkiyeti başkasına geçirme.
Mülk olarak vermek.
Bir şeyi birinin mülkü kılma, bir mülkü birinin üstüne yapma, mülk olarak verme.
Mal sahibi etmek. Birine mülkü kazandırmak, sahib etmek.Mülk edindirme, mal sahibi yapma.

Erkeğin, talak (boşama) hakkını zevcesine (hanımına) vermesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ