Görünüşe göre gerçek sanılan, zihin yanılması, göz bağı ...

İllüzyon,
İllizyon.
Fransızca, illusion.
İngilizce, illusion
Algı yanılması.
Göz bağı.  
Yanılsama.
Kömen,
Cisimleri yanlış idrak etmek.
Görünüşe göre gerçek sanılan, zihin yanılması.
El çabukluğu ve ustalıkla gerçekte olmayan bir şeyi oluyor gibi gösterme işi. 
Var olan nesne veya canlıyı yanlış, ayrımlı veya değişik olarak algılama.
Bir şeyi duyuların yanılmasından dolayı farklı görme, yanılsama.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ