Sermaye...

Anamal,
Anapara,
Başmal,
Kapital
(İngilizce: capital),
Meta,
Resülmal.
Varlık, servet.
İlk elde mevcut olan para.
Sermaye,
Farsça sermaye, (ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ) Anapara, Anamal, 
Baş para, mal, Esas para.
Farsça baş anlamındaki, ser ve para, mal anlamındaki maye sözcüklerinden oluşmuştur.

Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta, resülmal.
Belli bir bedel karşılığı üretim sürecinde üretim faktörlerinden biri olarak yer alan birden çok dönemde kullanılan, emeğin verimliliğini artıran ve kendisi de üretilmiş olan her türlü araç gereç.
Gelir yaratma yeteneğine sahip ulusal veya uluslararası düzeyde her türlü mali veya fiziksel varlık.
Herhangi bir şeyin gerçekleştirilmesi veya başarılabilmesi için gerekli maddi manevi değer ve araçların genel adı.
Bir gelir elde etmeye imkan sağlayan bütün araçlara verilen ad, üretim araçlarının bütünü.
Bir ticari işe konan para ve paraya çevrilebilir malların bütünü, ana para, kapital.
Bir servetin para ile ifade edilen kısmı.
Bir malın maliyet fiyatı.

Sermaye'nin diğer anlamları;
Kazanılmış ilim.
Hayat, Ömür.
Servet, varlık.
Genelev kadını.
Mecaz anlamda, Genelev kadını.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ