Bir şeyin nasıl üretileceği konusunda örnek, model. ..

Paradigma,
Fransızca: paradigme,
İngilizce: paradigma, paradigm.
Lat. paradigma.
Yunanca paradigma, Değerler dizisi, Örnek, Dizi.
Bir şeyin nasıl üretileceği konusunda örnek, model.
Değerler dizisi.  
Örnek, Model.  

Belirli bir sahada çalışan bilim adamlarının ortak değerlerinin bütünü.
Belirli bir alanda çalışan bilim adamlarının paylaştığı ortak değerler ve anlayışlar dizisi. 
Bir grup bilim insanının paylaştığı ortak değerler, inançlar ve anlayışların oluşturduğu düzlem, değerler dizisi.
Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey. 
Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün.
İnsanların dış dünyayı ve çevrelerini anlama, algılama ve düşünmeleri ile ilgili olarak sahip oldukları temel, zihinsel yapılan dünya görüşleri. 
Belirli bir alanda çalışan bilim adamlarının paylaştığı ortak değerler ve anlayışlar dizisi. 
Cümle bilgisi açısından birbirinin yerini alabilecek ögelerin, ortak yanları bulunan dil bilimi unsurlarının bütünü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ