Kumaş kaplı mobilyanın kenarındaki şeridin üzerine çakılan süslü çivi...

Kabara,
Sarı çivi,
Pafta,
İngilizce, godron, 
Fransızca, godron, 
Almanca, Rundfalte, Buckel.
İri başı değişik gereçlerle kaplı olan madensel çivi.

Kumaş kaplı mobilyanın kenarındaki şeridin üzerine çakılan süslü çivi.
Süs olarak odaların ahşap bölümlerine, türlü biçimler yapmak için çakılan iri başlı, sarı çivi.
Deri döşemelerde çivi başlarını örtmek ve güzel görüntü sağlamak amacı ile kullanılır.

Kabara sözcüğünün çeşitli yörelere göre diğer anlamları;
Dayanıklılık sağlamak amacıyla, ayakkabıların altına çakılan, yassı ve iri başlı demir çivi.
Ayakkabı tabanının eskimesini önlemek amacıyla, bu kısma çakılan iri başlı özel çivi.
Atın ön bacaklarındaki şişkinlik.
Kıvrık tüylü bir cins tavuk.
Karada yaşayan kurbağa.
Uzun bacaklı bir çeşit kurbağa.
Küçük ambar.
Seyrek sakallı adam.
Bilezik.
Toz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ