Köy evlerinin tavanlarında iki direk arasında bırakılan boşluk ...

Abara,
Köy evlerinin tavanlarında iki direk arasında bırakılan boşluk.
Köy evlerindeki tavanlarda iki direk arasındaki boşluk.
Abara halk dilinde Isparta yöresinde, köy evlerindeki tavanlarda iki direk arasındaki boşluk anlamında kullanılan bir kelimedir.

Yörelere göre diğer anlamları;
Su değirmenlerinde suyun basıncını çoğaltmak için yapılan, büyük bir huni şeklindeki hazne.
(Tokat, Maraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Osmaniye yöreleri)
Tarlalarda bir taraftan bir tarafa su geçirmekte kullanılan tahta oluk (Gaziantep, Sivas yöresi)
Çift demiri ve pullukla açılan su yolu.
Çift demirin açtığı çizgi, saban izi.
Su oluğunun iki başından üstüne oturduğu duvar (Nevşehir yöresinde)
Mardin yöresinde halk dilinde Tünel'e verilen ad.
Buğday ambarı.
Hayvan yemliği.
Toprak, kum ve saman elemeye yarayan iri delikli kalbur.
Buğdayla karışık saman.
Dara

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ