Dilsiz ...

Ebkem,
Lal,
Dilsiz,
Tat,
Ahraz,
Konuşamayan,
Konuşma engelli, konuşamayan, ahraz, lal.

Bi zeban;
Sarayda hazine, kiler ve seferli koğuşlarında üçer, dörder tane bulunan ve sürekli olarak padişahın kapısında nöbet tutan sağır ve dilsiz kimse.

Kekaç;
Konuşma merkezi veya konuşma organlarının doğuştan arızalı olması sebebiyle veya hiç işitmediği için konuşamayan (kimse), lal, ebkem.

Mecaz anlamda, Ses çıkarmayan, sessiz olan (kimse).
Sessiz, susmuş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ