1540-1603 yılları arasında yaşayan ve denklemler kuramına önemli katkılarda bulunan Fransız matematikçi ...

Francois Viete,
Franciscus Vieta,
(1540 Fontenay le Comte - 1603 Paris)
IV. Henry’nin hizmetindeki Fransız avukat.
Öğretmenlik ve danışmanlık yaptı.
Fransız matematikçi.
Trigonometrik ifadeler kullanarak Van Roomen’ın problemini çözdü. 

Ayrıca Cardano’nun kübik denklem çözümünü trigonometrik biçime indirgeyince, sanalları kullanmak gereksizleştiği için indirgenemez durum korkutuculuğunu yitirdi. En önemli başarısı denklemler kuramının geliştirilmesiydi. Bu alanda sayıları harflerle gösteren ilk matematikçilerden biridir. Arşimet’i aşarak pi sayısını 9 ondalık basamağa kadar hesapladı. Cebiri kısa ve dizgesel bir yazıya kavuşturmuş, denklem kuramına katkıda bulunmuştur.

Hukuk öğrenimi gördüğü Poitiers Üniversitesi Hukuk bölümünden 1560 yılında mezun oldu.  1573 yılında Rennes’deki Britanya Meclisi’nin danışmanlığına atandı. 1580 yılında Paris’te, kraliyet danışmanı olarak görevlendirildi. 1584’te Fransız Protestanları’nın tasfiyesi sırasında saraydan uzaklaştırıldı. 1589 yılında III. Henry’nin danışmanlığını yapmaya başladı. 1602 yılına kadar görev yaptı. 23 Şubat 1603 tarihinde Paris’te öldü.

Eserleri;
Canon mathematicus seu ad trian gula - Üçgenlere Uygulanan Matematik Yasaları, (1579)
İn artem analyticem isagoge - Analitik Sanatlara Giriş, (1591).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ