Bir kabile, yer, mezhep veya mesleğe mensubiyeti veya ilişkiyi ifade eden isim ...

Nisbe,
Arapça, Nisbe, (النسبة)
Arapça, ilgi, bağ demektir. 
Bir kabile, yer, mezhep veya mesleğe mensubiyeti veya ilişkiyi ifade eden isim. 
Neseb kökünden gelen nisbe kelimesi (çoğulu niseb), bir şeyin bir yere, bir aile, kabile veya topluluğa, bir din yahut mezhebe, bir meslek ya da sanata, bir sıfata vb. bağlanması, onunla ilişkilendirilmesi demektir. Kendisine nisbet yapılan isme mensubun adı ona verilir.

Şeyh ile müridi arasındaki sevgiden ibaret olan bağa, nisbet denir.
Neseb, Sülale, hısımlık, karabet, soy. Baba soyu, atalar zinciri.
Arapça neseb’in çoğul şekli ensab (ﺍﻧﺴﺎﺏ) olup nesepler, soylar demektir.
Araplarda isim söylendikten sonra soyunu, doğum yerini ifade eder.
Nisbet etmek, atfetmek, akraba olmak, yakınlık kurmak gibi anlamlar taşıyan neseb kökünden gelir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ